•   93 280 14 07

La Dra Silvia Wyneken Robert ha ocupado el cargo de Vocal de Hospitales Comarcales durante los años 2010-2013

La SCCPRE ( Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica ) és una societat científica que agrupa la majoria dels metges de Catalunya formats en aquesta especialitat quirúrgica. L'any 2011 es commemorà el 50è aniversari de la fundació de l'entitat, pionera a nivell de tot l'estat espanyol. La Societat va néixer amb l'objectiu de compartir coneixements i experiències professionals entre els seus membres, potenciar i dignificar aquesta especialitat, vetllar per la professionalitat ètica i formació científica dels seus associats, així com donar suport als metges en formació, amb la finalitat última d'oferir la qualitat assistencial òptima per satisfer les necessitats de la ciutadania.